500x100-1
03. 02. 2010 14:13

Надлежните инвестираат во училишниот спорт

Надлежните инвестираат во училишниот спорт

 Над 700 спортски натпревари ќе одиграат учениците од основните и средните училишта од Куманово во текот на 2010 година. Учениците ќе се натпреваруваат во 16 различни спортови што се предвидени со програмата на Сојузот на училишни спортови.


 "Оваа година за реализирање на програмата се вклучија Владата, Агенцијата за млади и спорт и локалната власт заради реализирање прво на општинските натпревари, а потоа за регионалните и државните"- вели Ивица Ѓорѓиевски од училишниот сојуз на спортови.

  Програмата има за цел да опфати што е можно поголем дел на ученици во различни спортови заради нивно омасовување.

  Од Општината ќе одвојат средства и за патувања надвор од  градот и за учество на регионалните и државните натпревари.