500x100-1
13. 03. 2019 13:18

Безбедносната состојба во Куманово поволна, тврди полицијата

Безбедносната состојба во Куманово поволна, тврди полицијата

 Безбедносната состојба на територијата на Општина Куманово е поволна и задоволителна, истакна командирот на полициската станица Куманово, Игор Митевски на денешната седница на Советот на Општина Куманово, додека се разгледуваше Годишниот извештај за 2018 година на преземени мерки и активности на Полициска станица од општа надлежност Куманово.

„Полициската станица согласно своите уставни и законски функции и надлежности на територијата на Општина Куманово во текот на 2018 година, преку својата работа  оставари и презеде опсежни мерки и активности за попречување, оневозможување и откривање на сите облици на криминалитет и други недозволени појави.Безбедносната состојба на територијата на Општина Куманово е поволна и задоволителна. Ова не е мое лично согледување, туку врз основа на показатели и параметри. Нарушувањето на јавниот ред и мир е во опаѓање, облиците на насилниот криминалитет се во значително намалување, и немаме оперативни сознанија коишто би покажале спротивно на мојата констатација дека безбедносната состојба е поволна. Ова е најбитниот дел од извештајот кој треба да ги засега граѓаните на Куманово, - изјави Игор Митевски, командир на ПС Куманово.

Parking
Joco Turs
NER
stuz