500x100-1
13. 03. 2019 15:32

Фотоволтаични системи се поставуваат на три јавни објекти во Старо Нагоричане

Фотоволтаични системи се поставуваат на три јавни објекти во Старо Нагоричане

Општина Старо Нагоричане е една од 36 општини во државата каде се поставуваат фотоволтаични системи во јавни објекти.

Општинско-административна зграда, основното училиште „Светозар Марковиќ“ и Тренинг центарот, се јавните објекти во Старо Нагоричане, каде се поставуваат фотоволтаични системи, согласно Програмата за подобрување на инфраструктурата во руралните средини, поддржана од Европската унија.

„Со инсталирањето на фотонапонски системи ќе се направи значајна заштеда на електричната енергија кај овие објекти со што ќе се намалат трошоците на Општината. Истовремено ќе се зголеми и искористеноста на обновливите извори на енергија и ќе продолжи имплементацијата на стратешките цели на Општината за енергетска ефикасност  и заштита на животната средина“, - изјави градоначалничката Жаклина Јовановска.

Средствата за фотоволтаични системи ги доделува Министерство за финансии,  преку Проектот за подобрување на општински услуги, има на располагање грант од 2 милиони евра кои се обезбедени преку ИПА-компонентата на Европската унија.

Фотоволтаични системи за јавни објекти ќе добијат 36 општини од четири региони во државата.

Фотоволтаични системи се поставуваат на три јавни објекти во Старо Нагоричане