500x100-1
25. 06. 2018 11:38

Одобрени пари за проект за асфалтен пат во Драгоманце

Одобрени пари за проект за асфалтен пат во Драгоманце

Агенцијата за финансиска подршка на рурален развој одобри 324.497 денари за изработка на техничка документација за изградба на локален патен правец во село Драгоманце, Општина Старо Нагоричане.

Патoт е во должина од 2000 метри, а треба да го поврзе главниот пат со т.н. Старо маало.

„Со сретствата треба да изработиме комплетна техничка документација. За проектот аплициравме во Бирото за рамномерен регионален развој, а деновиве треба да потпишеме договор за изработка на проектот„“, - велат од Општината Старо Нагоричане.

По изработка на проектот  Општината ќе аплицира кај домашни и странски донатори за да обезбеди сретства за асфалтирање на улицата.