13. 10. 2017 09:34

Падната канделабра штрчи на улица

Падната канделабра штрчи на улица

На улицата „Пионерска„ спроти Стара црква веќе една недела лежи скршена канделабра.

Електричната светилка е откорната од земја и поголемиот дел лежи на тротоар, а еден дел штрчи на улица. Претставува реална опасност за безбедноста на учесниците во  сообраќајот и  минувачите во тој дел на градот.

Не знаеме кој ја турнал канделабрата, но се знае кој е одговорен да ја поправи или да ја тргне од јавната површина.

Ако досега никој не пријавил дека му смета, еве можност надлежните да видат и да ја вратат во првобитната положба, или да ја отстранат додека некој не се удрил во неа или не се направила некоја поголема беља од соголените кабли за електрична енергија и дождливото време.

Падната канделабра штрчи на улица