500x100-1
15. 05. 2018 12:38

Пролетна дератизација против глувци во Куманово

Пролетна дератизација против глувци во Куманово

 Од утре до петок ќе се врши пролетна дератизација против глувци на територијата на Општина Куманово.

 „Третманот ќе се изврши со постваување на мамци во отворите од шахтите на постоечката канализациона мрежа, а ќе бидат опфатени и отворите што служат за собирање на атмосферската вода. Во случај третманот  да не се изврши поради неповолните  временски услови, истото се одложува за наредниот ден“, -соопштуваат од Општина Куманово.

Исто така додаваат дека , препаратот што ќе се користи спаѓа во група на антикоагуланти и ќе биде во облик на парафински блок. Се предупредуваат граѓаните да не се движат во близина на поставените мамци , а во случај на наоѓање на родентицидот на отворено, да не го допираат.