500x100-1
12. 10. 2018 13:58

Промоција на проектот за туристички атракции во Североисточниот регион

Промоција на проектот за туристички атракции во Североисточниот регион

Во среда во Крива Паланка ќе се одржи завршната конференција на проектот „Промоција на туристички атракции во 3Д – ТАП3Д“, кој го имплементираат Обласната администрација Ќустендил и Центарот за развој на Североисточен плански регион - Куманово.

- Во рамки на проектот извршена е инвентаризација и каталогизација на туристичките локалитети во областа Ќустендил и Свереоисточниот плански регион. Реновирана е општинската сала во Крива Паланка и модерно опремена за 3Д презентација на туристичките локалитети во двата региона и набавка на фиксна и мобилна 3Д опрема за промоција на туристичките атракции, изработка на 3Д промотивни видеа за туристичките локалитети во Ќустендилската областа и Сeвероисточниот плански регион, како и промотивно 3Д туристичко роуд шоу во двата региона, - информира Владимир Павловски од Североисточниот плански регион.

Завршната конференција и презентација на постигнатите резултати ќе се одржи во 11 часот во Општина Крива Паланка.

Проектот е дел од програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Македонија (2014-2020).