500x100-1
12. 06. 2018 13:24

Се поставува парно греење во училниците во „Соколана“

Се поставува парно греење во училниците во „Соколана“

Со јапонска помош се реновира училиштето во „ Соколана“, кое е во состав на централното основно училиште „Браќа Миладиновци“. 

Проектот предвидува поставување на парно греење, како и замена на дел од старите прозорци со нови, за што е одобрен гранд од 54.000 евра. 

 Од училиштето истакнуваат, дека со реконструкцијата на старата училишна зграда ќе се реши деценискиот проблем,  а осовременувањето на просториите ќе го почуствуваат учениците и вработените од двете училишта „Браќа Миладиновци“ и „Крсте Мисирков“.

„Оваа инвестиција од Амбасадата на Јапонија допринесува за подобрување на хигиената, зголемување на топлотната изолација, а со самото тоа се обезбедуваат подобри услови за престој на учениците и вработените.  Се подобрува и работната атмосфера, се со цел за доброто на децата, за кои училиштето е втор дом“ – истакна Валентина Јанева, професор во одделенска настава и одговерен соработник на училишниот објект.

Инаку, во ова училиште во изминатиот период од 3 години беше обновен системот за електрична инсталација и заменет дел од старите прозорци, сменети старите клупи и столчиња со нови од паричните средства доделени од УСАИД програмата.

  Дисперзираните паралелки во Соколана повеќе од 50 години се затоплуваа на печки на дрва, кои претставуваа голем проблем, бидејќи родителите во зимскиот период реагираа дека не е доволно топло.

(С.Трендевска)