500x100-1
10. 10. 2018 12:17

Шест фирми во Куманово добија државна помош

Шест фирми во Куманово добија државна помош

Владата неодамна додели државна помош на 100 домашни претпријатија преку Агенцијата за странски инвестиции според Законот за финансиска поддршка на инвестиции.

Помеѓу субвенционираните се наоѓаат и шест кумановски фирми:

Друштво за градежништво,производство, трговија и услуги БОСУТ ДОО Куманово,

Друштво за производство трговија и услуги САЛСА ДОО увоз извоз Куманово,

НТК МАКС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово,

Друштво за производство, сточарство, превоз, угостителство, трговија и услуги КОЖАРА МЕНД експорт-импорт ДООЕЛ Куманово,

БОДАН ДОО увоз-извоз Куманово,

ГАЛАТЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово. 

Parking
Joco Turs
NER
stuz