500x100-1
14. 06. 2018 08:02

Владимир Арсовски нов директор на АД за стопанисување со стамбен и деловен простор во Куманово

Владимир Арсовски нов директор на АД за стопанисување со стамбен и деловен простор во Куманово

Владимир Арсовски од Куманово е нов директор на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен и деловен простор, подружница Куманово.

  Избран е вчера на седница на управен одбор на бордот на директори на АД.

Арсовски по професија е дипломиран економист, работеше во ЈП „Чистота и зеленило“, а од неодамна во АД за стопанисување со станбен и деловен простор“.

Новиот директор доаѓа на местото на досегашниот в.д. директор Русе Димовски.

  Арсовски неодамна беше избран за координатор на Североисточниот регион на СДСМ.