03. 02. 2017 12:55

Од утре ќе се пушта македонска музика

Од утре ќе се пушта македонска музика

Tргната е забраната за јавно емитување македонска музика што беше воведена на 17 септември минатата година, соопшти Здружението за заштита на авторските музички права (ЗАМП).

Од утре сите радија и телевизии можат да продолжат со јавно емитување на музички дела од репертоарот на ЗАМП.

Забраната е тргната затоа што завршиле законските рокови во кои требло да почне со работа новоформираното здружение СОКОМ МАП и со тоа се надминати сите опасности да се обезвредни авторскиот труд, авторските права и музичките дела на авторите од земјава.

Здружението за заштита на авторските музички права им се заблагодари за подршката на трговските радиодифузни друштва кои докрај ја испочитуваа забраната, но и на здруженијата од Србија, Хрватска,Словенија, Црна Гора и Босна и Херцеговина, кои застанаа на негова страна и забранија емитување на авторски музички дела од нивниот репертоар  во земјава.