500x100-1
11. 08. 2010 14:04

Ќе се градат 12 нови бензински пумпи во Куманово

Ќе се градат 12 нови бензински пумпи во Куманово

Сo измените во Генералниот урбанистички план во градот треба да никнат 12 нови бензиски пумпи. Пумпите ќе бидат распоредени на повеќе локации во градот.

Извршената анализа на постојните 7 бензиски пумпи и според бројот на жители и возила, утврдено е дека постои потреба за уште 11 пумпни станици. Ние во нацрт планот имаме предвидено 8 нови локации, кои се лоцирани вон централното градско подрачје. Сметам дека со овие решенија  на граѓаните ќе им се обезбеди побрз и поефикасен пристап до течните горива - вели Лидија Ланг Спасовска, раководител на Секторот за урбанизам.

Дел од бензиските пумпи ќе бидат лоцирани во населбите „Гоце Делчев“, „Тоде Мендол“, „Долно Којнаре“ кај салонот на „Делукс“ во Ајдучка Чешма, улиците „Барјам Шабани“, „Моша Пијаде“ „Индустриска“ кај Градските гробишта и на други локации.

Изградбата на бензинските пумпи ќе биде започанта откако ќе бидат прифатени измените во Деталните урбанистички планови.