500x100-1
09. 02. 2010 13:03

Даночните канцеларии ќе работат и за викенд

Даночните канцеларии ќе работат и за викенд

До средината на овој месец истекува рокот за поднесување на годишните извештаи за исплатените приходи за 2009 година.

Со цел да се запази рокот за поднесување на извештаите, сите даночни канцеларии на УЈП ќе работат и за време на викендот, односно на 13 и 14 февруари од 8.30 до 16.30 часот.

Даночните обврзници кои ненавремено или воопшто нема да достават годишен извештај УЈП ќе им изрече глоба за сторен прекршок во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противредност, како и глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност на одговорното лице кај исплатувачот на приходите.

Од УЈП информираат дека до 5-ти февруари обврската ја исполнителле само 2.116 даночни обврзници на ниво на Македонија, а според информациите на Управата за оваа година обврска да поднесат годишни извештаи имаат вкупно  60.000 даночни обврзници.

За разлика од предходните години, од оваа година обврска да поднесуваат извештаи имаат и даночните обврзници кои вршат откуп на земјоделски производи од физички лица.