500x100-1
25. 10. 2010 09:20

Дисциплинска за полицаец што напуштил работно место

Дисциплинска за полицаец што напуштил работно место

 Џ.Г. полициски службеник во Полициска станица од општа надлежност Куманово, изречена му е парична казна во износ од 10% од месечната плата во траење од  еден месец.

 Полицацот се  оддалечил од работното место и ја заработил казната.

Во текот на изминатата недела по спроведена дисциплинска постапка, донесени се седум решенија против седум вработени во МВР поради сторени повреди во работењето, согласно Колективниот договор на МВР.