500x100-1
07. 02. 2019 10:22

Книги и подароци за учениците во училиштата „Вук Караџиќ“ и „Браќа Рибар“

Книги и подароци за учениците во училиштата „Вук Караџиќ“ и „Браќа Рибар“

Учениците од основните училишта „Вук Караџиќ“ и „Браќа Рибар“ во Табановце, кои учествуваа на литературниот конкурс по повод празникот „Свети Сава“ добија подароци и книги од директорот на Управата за развој и унапредување на образованието на јазиците на припадниците на заедниците Милутин Станчиќ, претседателката на Коло на српските сестри Живка Христовска и раководителот на Секторот за образование во Општина Куманово Жика Крстевски.

„По 4 ученика од двете училишта добија книги за да им се заблагодариме за вложениот труд и поради интересот да пишуваат за големиот српски просветител Свети Сава, додека за сите ученици кои посетуваат настава на српски јазик во училиштетото Табановце, директорот Станчиќ им подели светосавски пакетчиња. Учениците ни се заблагодарија со пригодна приредба на која го покажаа своето знање на српскиот јазик“, - изјави Христовска.

  Посетата била искористена да се договори натамошна соработка помеѓу директорите на училиштето со институциите и невладините организации. Претсавничките од Коло на српските сестри повеќе преоктни активности, меѓу кои и посета на куклена претстава од Србија за учениците во двете училишта. 

Книги и подароци за учениците во училиштата „Вук Караџиќ“ и „Браќа Рибар“