500x100-1
12. 06. 2018 10:46

Во Куманово помалку се родиле повеќе умреле

Во Куманово помалку се родиле повеќе умреле

Во Куманово во првите три месеци од годината имало повеќе починати лица отколку родени.

Слична е состојбата и во Општина Старо Нагоричане, за разлика од Липково каде состојбата е обратна.

Според Заводот за статистика во првото тромесечие од 2018 година се родиле 260 новороденчиња, а починале 307 лица. Природниот прираст е - 38. Во Старо Нагорилене се родиле 14 бебиња, а починале 20 лица. Природниот прираст е - 7. Во Липково се родиле 90 новороденчиња, а починале 57 лица. Природниот прираст е 33 лица.

На ниво на државата бројот на живородените деца во првото тримесечје од 2018 година, во споредба со истиот период од претходната година, е намален за 1.6 % и изнесува 5 255 живородени деца.

Бројот на умрените лица во првото тримесечје од 2018 година бележи  намалување од 11.4 % во споредба со истото тримесечје од 2017 година и изнесува 5 432 лицa, а  од нив 22 се умрени доенчиња.

Природниот прираст изнесува -177, што значи за  толку  лица е помал бројот на живородените деца од  бројот на умрените лица.