Импресум - KumanovoNews.mk

„Тастатура“ ДООЕЛ Куманово

ул. Илинденска бб

Редакција:

kumanovonews [at] gmail [dot] com

Уредник:

Сузана Николиќ

suzana [at] kumanovonews [dot] com

070/28-37-37

Новинари

Жаклина Цветковска

Фросина Марковска

Сара Ѓорѓиоска

Сара Николиќ

Маркетинг:

Ивана Алексовска

marketingkumanovonews [at] gmail [dot] com

IT подршка:

Стефан Николиќ

stefan [at] kumanovonews [dot] com

Далибор Шојиќ

Камера и монтажа:

Александар Ѓелевски

Превод:

Кирила Цветковска

Контакт

contact [at] kumanovonews [dot] com

info [at] kumanovonews [dot] com


Оваа платформа е креирана и одржувана преку проектот „Media for All“ финансиран од страна на Владата на Велика Британија. Содржината и изразените ставови се одговорност на самите автори/ки.