500x100-1
09. 07. 2018 13:37

Од денеска се поднесуваат барања за откуп на дворови

Од денеска се поднесуваат барања за откуп на дворови

Од денеска граѓаните повторно ќе можат да поднесуваат барања за откуп на дворови и земјиштето под градени објекти, кое е во државна сопственост.

Новиот рок за поднесување на овие барања е продолжен до 31 декември 2021 година. Измените на Законот за приватизација и закуп на градежно земјиште во државна сопственост беа објавени во Службен весник на 29 јуни и тоа значи дека од денеска граѓаните ќе може да доставуваат барања за приватизација до подрачните единици на министерството.

Претходно рокот за поднесување на овие барања истече на 15 декември 2014 година.

Со законските измени се продолжува и рокот за поднесување пријава за промена од корисничко право во право на сопственост до 31 декември 2022 година.