500x100-1
11. 02. 2010 13:29

Проект за неформално образовние во „Киро Бурназ„

Проект за неформално образовние во „Киро Бурназ„

Средното земјоделско училиште „Киро Бурназ“ утре ќе потпише договор за проектна соработка со Кралството Норвешка, Општество за развој Норгес вел. Проектот предвидува развивање на капацитети на училиштето за образование на возрасни и неформално образование.

Се работи за тригодишен проект кој во зависност од постигнатите резултати може да биде продолжен.

На потпишувањето на договорот ќе бидат одржани презентации од училиштето и гостите од Норгес вел. На прославата се очекува да присуствува и амбасадорот на Кралството Норвешка, а свое обраќање ќе има градоначалникот на Куманово.

По повод празникот Свети Трифун, заштитник на лозарите, утре во училиштето ќе биде закроено и училишнито лозје.