500x100-1
11. 04. 2019 08:00

Се прават проекти за асфалтирање на локални патишта во Општината

Се прават проекти за асфалтирање на локални патишта во Општината

 Општината Куманово планира да асфалтира четири локални патишта со пари од Министерството за транспорт и врски преку проект за доделување на неповратни средства за подобрување на локалната инфраструктура во државата.

Парите се обезбедени од Светска банка во висина од 70 милиони евра, и според утврдена методологија, секоја општина ќе има на располагање точно утврдени средства што ќе може да ги искористи за изградба и санација на локални патишта.

Единствено, општините ќе имаат обврска да достават готови ревидирани проекти за да може да ги користат овие средства.

Од Општина Куманово велат дека интензивно работат на подготовка на техничка документација за изградба и реконструкција на четири локални патни правци, и проектите се во завршна фаза.

„ Проектите се однесуваат на реконструкција на патот од село Романовце преку автопатот Скопје- Белград до локалниот пат Куманово- Пчиња, во должина од 2,8 километри, реконструкција на патен правец Новосељане - Косматац- Мургаш, во должина од 5 километри, локален патен правец од село Добрешане до село Биљановце до Пчински пат, во должина од 3,2 километри и локален пат од село Режановце до село Речица во должна од 2,56 километри“, - изјави раководителот на Секторот за комунални работи Момчило Јовановски.

Со асфалтирање на овие патиште ќе се подобри инфраструктураната поврзаност помеѓу селата, како комуникацијата со градот.