500x100-1
01. 10. 2010 14:48

Гости од Белград во Старо Нагоричане

Гости од Белград во Старо Нагоричане

Д елегацијата го посети Основното Училиште „Светозар Марковиќ“ -  каде што донесе книги за училишната библиотека на српски јазик.

 Во посета на Општина Старо Нагоричане, вчера престојувашее делегација на Општина Нови Београд, предводена од претседателот Ненад Миленковиќ.

Делегацијата го посети Основното Училиште „Светозар Марковиќ“ -  каде што донесоа книги за училишната библиотека на српски јазик. Исто така, ја посетија и црквата „Св.Ѓорѓи“ во Старо Нагоричане.

    Претседателот Ненад Милинковиќ се сретна со Градоначалникот на Општина Старо Нагоричане каде што разговаа за идните планови и соработка во делот на образованието како и за заедничко учество на разни проекти.

Гости од Белград во Старо Нагоричане