500x100-1
12. 06. 2019 09:00

Куманово на 14 место по транспарентноста

Куманово на 14 место по транспарентноста

Центарот за граѓански комуникации го објави најновото рангирање и анализата на 97 институции според т.н. Активна транспарентност, односно според проактивното објавување информации од јавен карактер изработен во март 2019 година.

На севкупното рангирање според Индексот на активна транспарентност Општина Куманово се наоѓа на 14 место со 78,5 проценти, прва е во групата транспарентно добри, додека општините Липково и Старо Нагоричане се наоѓаат на 86 и 87 место со 21,5 и 20,0 проценти, последни во групата општини и институции со слаба транспарентност.   

 Најтранспарентна општина е Битола, а во првите 12  кои се во категоријата многу добри се и општините : Гевгелија, Кавадарци, Велес, Берово и Охрид. 

Индексот ги покажува следниве клучни аспекти:

Активната транспарентност на министерствата и на општините и во 2019 година останува на ниско ниво, иако е порасната во однос на лани. Процентот на исполнетост на обврските за проактивно објавување на информациите кај сите 97 вклучени институции изнесува 56% (од можни 100%) и е зголемен за 12,5 процентни поени во однос на лани (кога просечно изнесуваше 43,5%).

Трета година по ред, проактивното објавување информации на министерствата е во пораст и тие се значително подобри од општините кои, пак, по двегодишно влошување, првпат бележат подобрување во активната транспарентност. Просечната активна транспарентност на министерствата изнесува 77,6%, додека на општините 51,7%.

 Битола го задржа севкупното прво место од лани, додека од министерствата, годинава најдобро рангирано е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на второто место. Во однос на регионите, Источниот Регион му го зазеде ланскиот примат на Пелагонискиот Регион, додека Скопскиот Регион падна на последното место.

 Најмалку информации, и министерствата и општините, објавуваат за финансиите, и тоа министерствата 57%, а општините само 26% од информациите што треба да ги објавуваат.

Кога станува збор за одговор на барањата за слободен пристап до информациите од јавен карактер што им беа испратени на сите во ист ден и со иста содржина, општините одговорија во просек за 21 ден (лани за 20 дена), а министерствата за 34 дена (лани за 41 ден). Но, за разлика од лани кога одговорија сите институции, годинава дури 12% од институциите не одговорија на барањата.