500x100-1
01. 10. 2010 09:07

Од денеска барања за субвенции

Од денеска барања за субвенции

 Земјоделските производители од денес до 5 ноември можат да поднесуваат барања за финансиска подршка во подрачните единици на Миистерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

 Барањата можат да се поднесат за градинарски култури предадени во преработувачки капацитети, за производство на домашен сертифициран семенски и саден матерјал, за заклани говеда, гоеници и живина во кланични капацитети, за набавка на приплодни глави добиток и за произведено и предадено кравјо млеко во мај, јуни, јули, август и септември годинава.