500x100-1
02. 10. 2010 08:53

Со прирачник против дискриминацијата во образованието

Со прирачник против дискриминацијата во образованието

 Издаден е Прирачник кој е наменет да ја спречи дискриминација во воспитно-образовниот систем. Со неговата примена се очекува да се придонесе кон подобро  прифаќање на различностите низ училиштата во Македонија.

 Прирачникот, чиј издавач е Министерството за образование и наука, има за цел да ја подобри и зајакне соработката и координацијата меѓу сите надлежни институции и индивидуи вклучени во воспитно-образовниот систем, во насока на обезбедување на еднакви услови и можности за квалитетно образование на сите ученици без разлика на верска, национална, религиозна или каква било друга основа.

Од Министерството за образование и наука, и невладината организација „ДРОМ„ од Куманово која е вклучен во проектот, потенцираат дека овој прирачник во голема мера ќе го промени начинот на размислување и начинот на прифаќање на различностите и ќе биде сигурно една добра алатка за справување со дискриминацијата која се појавува во различни облици, и различни форми и во различен интензитет, во различни делови од Македонија.