Објавен оглас за вработување на образовни асистенти во сите општини од Североисточниот регион

22.07.2021 15:33 | Жаклина Цветковска

Распишан е јавен оглас за вработување на определено работно време на 130 стручни соработници - приправници - образовни асистенти за ученици со попречености во основното образование, за учебната 2021/2022 година.

Објавен оглас за вработување на образовни асистенти во сите општини од Североисточниот регион

Јавниот оглас го распишува Основното училиште со ресурсен центар „Иднина“, Скопје, а опфатени се основните училишта во Куманово, Липково Кратово, Крива Паланка, Ранковце, Старо Нагоричане, како и Центар, Гази Баба, Бутел, Чаир, Шуто Оризари, Зелениково, Петровец, Илинден, Арачиново и Чучер Сандево.

Ќе бидат вработени образовни асистенти во одделенска настава, предметна настава и во комбинирана паралелка во училиштата на македонски и албански наставен јазик.

Повеќе информации на следниот линк:http://www.idnina.edu.mk/javen-oglas-za-vrabotuvanje-na-opredeleno-rabotno-
vreme-na-130-struchni-sorabotnici-pripravnici-obrazovni-asistenti-za-uchenici-so-poprechenosti-vo-osnovnoto-obrazovanie.

2008 - 2021 Kumanovonews.mk • Сите права се задржани. Текстовите не смеат да се печатат или емитуваат, во целина или во делови, без договор со Kumanovonews.mk