14. 01. 2021 11:51

Крива Паланка со буџет од 421 милион денари во 2021 година

Крива Паланка со буџет од 421 милион денари во 2021 година

Буџетот на Крива Паланка за 2021 година изнесува 421.051.329 денари.

Основниот буџет е 176.319.992 денари, буџетот на дотации 196.181.000 денари, самофинансирачките активности 4.290.000 денари, блок дотациите 196.181.000 денари, донациите се проектирани на 18.260.337 денари, а буџетот на кредити 26.000.000 денари.

Од Општината посочуваат дека буџетот е реален, а истиот презема и обврски (долгови) од предходните години.

Најголем дел од приходите се очекува да бидат остварени од трансфери и донации (68,45%), од кои најмногу се трансфери од други нивоа на власт. Останатите се од даночни и неданочни приходи, капитални приходи и домашно задолжување.

Најмногу расходи се предвидени за образованието (42,78%), потоа за изградба и одржување на комуналната инфраструктура (31,06%), општи јавни служби (14,51%), социјална заштита (97,98%) итн.

Капиталните инвестиции изнесуваат 86.800.000 денари, а најголем дел од нив се предвидени за програмите за изградба и одржување на локални патишта и улици и за изградба на канализациски мрежи.

Буџетот е креиран според начелата на економичност и рационалност во трошењето на буџетските средства. Изготвен е врз основа на дефинирани програми, транспарентно планирање, дисциплинирано трошење и ригорозна контрола на непродуктивните расходи, без да се наруши нормалното функционирање на буџетските институции.

(Ж.Ц.)

2008 - 2019 Kumanovonews.mk • Сите права се задржани. Текстовите не смеат да се печатат или емитуваат, во целина или во делови, без договор со Kumanovonews.mk