Згрижувачки семејства во пораст

08.06.2010 13:22 | KumanovoNews

 Во Куманово се зголемува бројот на семејствата што сакаат во својот дом да прифатат и да згрижат малолетни или возрасни лица . Семејства што досега се пријавиле во Центарот за социјални работи во Куманово чекаат да бидат ангажирани по потреба, бидејќи во моментот нема незгрижени лица.

Згрижувачки семејства во пораст

 За среќа бројот на семејстват е во благ пораст за разлика од минатите години, но во моментот немаме потреба од таа услуга. Во Кумановскиот регион досега има 8 семејства кои згрижуваат малолетни и возрасни лица, како и лица со посебни потреби, кои од било која причина се нашле во состојба на семеен ризик. Со згрижувањето на лицата им се компензира семејството и се настојува максимално да им се помогне и доближи семејната атмосфера. Десет лица од Кумановскиот регион се згрижени во вакви семејства, од кои 6 деца се сместени во други градови, затоа што во моментот на нивно згрижување кај нас немало пријавено заитересирани семејства- вели Мирослава Илиевска, социјален работник од Центарот за социјални работи во Куманово.

 Згрижувачкото семејство добива паричен надомест за услугата, меѓутоа  дел од износот е наменет за лицето кое го згрижува.

Семејството е должно до Центарот за социјални работи да доставува извештај за состојбата на лицето што го згрижува, но и за трошењето на финасиските средства кои се наменети за него. Со тоа Центарот има увид за моменталната состојба на згриженото лицето за навреме да реагира доколку не се работело согласно законот и да го заштити од можна злоупотреба.

2008 - 2021 Kumanovonews.mk • Сите права се задржани. Текстовите не смеат да се печатат или емитуваат, во целина или во делови, без договор со Kumanovonews.mk