500x100-1
30. 09. 2010 11:00

Непрофесионалните полицајци анонимно ќе се пријавуваат

Непрофесионалните полицајци анонимно ќе се пријавуваат

 Граѓаните ќе можат и анонимно да доставуваат претставки и поплаки на постапувањето на полициските службеници на официјалната интернет страница на МВР.

 Истите ќе бидат директно упатувани на адреса на Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди кој во најкус можен рок ќе постапува по нив, ќе ја проверува веродостојноста на пријавите и ќе ги санкционира случаите каде што ќе се утврди недостојно, непрофесионално или криминално однесување на полициските службеници.

Анонимното пријавување, од една страна, ќе ги охрабри граѓаните да реагираат на сите регистрирани недоследности во постапувањето на полициските службеници, но од друга страна, на надлежните органи во МВР ќе им овозможи навремено да бидат запознаени со одредени пречекорувања или непочитувања на законските и подзаконските акти.

Навремената реакција ќе значи поефикасно справување со негативните појави и поефикасно прибавување на неопходните докази, велат од МВР.